• Boek 3 Artikel 313 (3:313 BW)

  Aanvang verjaringstermijn

  Indien de wet niet anders bepaalt, begint de termijn van verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verplichting om te geven of te doen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.

  Toelichting

  De hoofdregel voor een vordering tot het nakomen van de verplichting iets te doen of geven vangt aan met de dag volgende op die waarop de schuldeiser onmiddellijke nakoming kan vorderen. Belangrijk is dus het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.