• Boek 3 Artikel 225 (3:225 BW)

    Restitutieplicht na eindigen vruchtgebruik

    1. Na het eindigen van het vruchtgebruik rust op de vruchtgebruiker of zijn rechtverkrijgenden de verplichting de goederen ter beschikking van de hoofdgerechtigde te stellen.