• Boek 3 Artikel 56 (3:56 BW)

    Partijen vernietiging rechtshandeling

    1. Voor de toepassing van de artikelen 50-55 gelden mede als partij:
      1. in geval van eenzijdige tot een of meer bepaalde personen gerichte rechtshandeling: die personen;
      2. in geval van andere eenzijdige rechtshandelingen: zij die onmiddellijk belanghebbenden zijn bij de instandhouding van die handeling.