• Boek 3 Artikel 56 (3:56 BW)

  Partijen vernietiging rechtshandeling

  Voor de toepassing van de artikelen 50-55 gelden mede als partij:
   1. in geval van eenzijdige tot een of meer bepaalde personen gerichte rechtshandeling: die personen;
   2. in geval van andere eenzijdige rechtshandelingen: zij die onmiddellijk belanghebbenden zijn bij de instandhouding van die handeling.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.