• Boek 3 Artikel 16 (3:16 BW)

  Openbare registers

  1. Er worden openbare registers gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven.
  2. Welke deze openbare registers zijn, waar en op welke wijze een inschrijving in de registers kan worden verkregen, welke stukken daartoe aan de bewaarder moeten worden aangeboden, wat deze stukken moeten inhouden, hoe de registers worden ingericht, hoe de inschrijvingen daarin geschieden, en hoe de registers kunnen worden geraadpleegd, wordt geregeld bij de wet.

  Toelichting

  Bepaalde feiten die van belang zijn voor de rechtstoestand van registergoederen dienen te worden ingeschreven in openbare registers. Er zijn verschillende soorten registers. Zo kennen we registers voor feiten die zien op luchtvaartuigen, schepen, andere onroerende zaken en eventuele rechten waaraan deze onderworpen zijn. Daarnaast kennen we registers van voorlopige aantekeningen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.