• Boek 3 Artikel 242 (3:242 BW)

  Herverpanden

  Een pandhouder is niet bevoegd het goed dat hij in pand heeft, te herverpanden, tenzij deze bevoegdheid hem ondubbelzinnig is toegekend.

  Toelichting

  Een pandhouder die een pandrecht heeft op een goed mag dit niet herverpanden. Dit mag alleen indien deze bevoegdheid de pandhouder ondubbelzinnig is toegekend. De pandgever moet hier dus duidelijk toestemming voor hebben gegeven. Heeft de pandhouder deze toestemming niet maar gaat hij toch over tot herverpanding, dan handelt hij onrechtmatig tegenover de pandgever.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.