• Boek 3 Artikel 242 (3:242 BW)

    Herverpanden

    1. Een pandhouder is niet bevoegd het goed dat hij in pand heeft, te herverpanden, tenzij deze bevoegdheid hem ondubbelzinnig is toegekend.