• Boek 3 Artikel 278 (3:278 BW)

  Voorrang en voorrechten

  1. Voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek en voorrecht en uit de andere in de wet aangegeven gronden.
  2. Voorrechten ontstaan alleen uit de wet. Zij rusten of op bepaalde goederen of op alle tot een vermogen behorende goederen.

  Toelichting

  In principe hebben alle schuldeisers dezelfde positie. Zij zijn allemaal gelijk in de rangorde. De wet kent echter bepaalde voorrangsregels, op basis waarvan de ene schuldeiser een hogere rang krijgt dan de ander.

  Dit artikel geeft de wettelijke grondslag van voorrang binnen schuldeisers. Zo wordt duidelijk dat iemand met een hypotheek- of pandrecht voorrang geniet. Daarnaast kent de wet verschillende voorrechten. Die kunnen niet worden overeengekomen, maar bestaan alleen indien zij een wettelijke grondslag kennen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.