• Boek 3 Artikel 98 (3:98 BW)

    Schakelbepaling vestiging beperkt recht

    1. Tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.