• Boek 3 Artikel 98 (3:98 BW)

  Schakelbepaling vestiging beperkt recht

  Tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.

  Toelichting

  Dit artikel betreft een schakelbepaling. Het zorgt er eigenlijk voor dat alles wat in de voorgaande afdeling geregeld is omtrent de overdracht van goederen, ook geldt voor de vestiging, overdracht en afstand van een beperkt recht op zo’n soort goed.

  Een voorbeeld: als je een hypotheekrecht wil vestigen op een huis, dan gelden voor de vestiging daarvan dezelfde vereisten als voor overdracht van een huis. Dit alles door middel van artikel 3:98 BW.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.