• Boek 3 Artikel 15 (3:15 BW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 11-14 vinden buiten het vermogensrecht toepassing, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.