• Boek 3 Artikel 14 (3:14 BW)

  Strijd met publiekrecht

  Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.

  Toelichting

  In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht. Daarnaast kan een bevoegdheid privaatrechtelijk of publiekrechtelijk zijn. In dit artikel wordt duidelijk dat een privaatrechtelijke bevoegdheid niet in strijd mag zijn met het publiekrecht. Zowel geschreven als ongeschreven publiekrecht.

  Het gaat in dit geval vaak om de overheid. De overheid kan namelijk ook privaatrechtelijke bevoegdheden hebben. In zo’n geval is artikel 3:14 BW van belang, omdat hier duidelijk wordt dat de overheid ook op basis daarvan niet mag handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook al oefenen ze een privaatrechtelijke bevoegdheid uit, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden nog steeds.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.