• Boek 3 Artikel 14 (3:14 BW)

    Strijd met publiekrecht

    1. Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.