• Boek 3 Artikel 197 (3:197 BW)

    Geen vernietiging zonder benadeling

    1. De bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling uit hoofde van benadeling vervalt, wanneer de andere deelgenoten aan de benadeelde hetzij in geld, hetzij in natura opleggen hetgeen aan diens aandeel ontbrak.