• Boek 3 Artikel 108 (3:108 BW)

    Houderschap en verkeersopvattingen

    1. Of iemand een goed houdt en of hij dit voor zichzelf of voor een ander doet, wordt naar verkeersopvatting beoordeeld, met inachtneming van de navolgende regels en overigens op grond van uiterlijke feiten.