• Boek 3 Artikel 283 (3:283 BW)

    Reikwijdte voorrecht

    1. Een voorrecht op een bepaald goed strekt zich mede uit over vorderingen tot vergoedingen die in de plaats van dat goed zijn getreden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van het goed.