• Boek 3 Artikel 91 (3:91 BW)

  Levering onder opschortende voorwaarde

  De levering van in het vorige artikel bedoelde zaken ter uitvoering van een verbintenis tot overdracht onder opschortende voorwaarde, geschiedt door aan de verkrijger de macht over de zaak te verschaffen.

  Toelichting

  De levering en daarmee overdracht van een goed kan ook onder opschortende voorwaarde gebeuren. Het moet dan wel gaan om roerende, niet-registergoederen.

  Bij overdracht onder opschortende voorwaarde verkrijgt de nieuwe eigenaar – de verkrijger – een voorwaardelijk eigendomsrecht. Het goed wordt pas geleverd op het moment dat de opschortende voorwaarde intreedt. Voor die tijd is de verkrijger alleen nog maar houder. Hij houdt het goed voor degene die het goed vervreemd heeft. Op het moment dat de opschortende voorwaarde in vervulling gaat, wordt de verkrijger bezitter en tevens ook onvoorwaardelijk eigenaar.

  Hier is bezitsverschaffing niet langer een vereiste. Het is voldoende dat de verkrijger alleen de macht verkrijgt die overeenkomst met het voorwaardelijke eigendomsrecht.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.