• Boek 3 Artikel 72 (3:72 BW)

  Einde volmacht

  1. Een volmacht eindigt:
   1. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
   2. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij anders is bepaald;
   3. door herroeping door de volmachtgever;
   4. door opzegging door de gevolmachtigde.