• Boek 3 Artikel 305 (3:305 BW)

    Bevoegdheden arbiters

    1. De in de voorgaande artikelen van deze titel aan de rechter toegekende bevoegdheden komen mede aan scheidsmannen toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.