• Boek 3 Artikel 23 (3:23 BW)

    Goede trouw bij ingeschreven feiten

    1. Het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend.