• Boek 3 Artikel 280 (3:280 BW)

  Rangorde voorrechten

  Voorrechten op bepaalde goederen hebben voorrang boven die welke op alle tot een vermogen behorende goederen rusten, tenzij de wet anders bepaalt.

  Toelichting

  De wet kent verschillende voorrechten. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorrechten en speciale voorrechten. Ook hierbinnen bestaat een aparte rangorde. Zo bepaalt de wet hier dat speciale voorrechten hoger in de rangorde staan dan algemene voorrechten. Dit, tenzij de wet anders bepaalt. Belangrijk hierbij is het moet gaan om een wet in formele zin. Lagere wetgeving of een overeenkomst kan deze rangorde dus niet veranderen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.