• Boek 3 Artikel 280 (3:280 BW)

    Rangorde voorrechten

    1. Voorrechten op bepaalde goederen hebben voorrang boven die welke op alle tot een vermogen behorende goederen rusten, tenzij de wet anders bepaalt.