• Boek 3 Artikel 245 (3:245 BW)

    Rechtsvorderingen tegen derden

    1. Tot het instellen van rechtsvorderingen tegen derden ter bescherming van het verpande goed is zowel de pandhouder als de pandgever bevoegd, mits hij zorg draagt dat de ander tijdig in het geding wordt geroepen.