• Boek 3 Artikel 211 (3:211 BW)

    Afscheiden soortzaken

    1. Ook wanneer bij de beschrijving of in een jaarlijkse opgave een of meer goederen die aan het vruchtgebruik onderworpen zijn, slechts naar hun soort zijn aangeduid, behoudt de hoofdgerechtigde daarop zijn recht.
    2. De vruchtgebruiker is verplicht zodanige goederen afgescheiden van zijn overig vermogen te houden.