• Boek 3 Artikel 79 (3:79 BW)

    Schakelbepaling

    1. Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.