• Boek 3 Artikel 263 (3:263 BW)

  Rente over vorderingen

  1. Tenzij in de hypotheekakte anders is bepaald, strekt een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens tot zekerheid voor drie jaren rente die daarover krachtens de wet verschuldigd is.
  2. Een beding dat een hypotheek tot zekerheid van een of meer bepaalde vorderingen tevens strekt tot zekerheid van rente over een langer tijdvak dan drie jaren zonder vermelding van een maximumbedrag, is nietig.

  Toelichting

  Het hypotheekrecht strekt tot zekerheid van een bepaalde geldvordering. De schuldeiser heeft een bepaalde zekerheid dat hij zijn geld terugkrijgt. Op zo’n geldvordering loopt vaak ook rente. Die rente kan lopen op basis van de wet of krachtens de overeenkomst. Het hypotheekrecht dat gevestigd is strekt ook ter zekerheid van de rente die over de geldvordering loopt op basis van de wet. Hier zit wel een maximum aan, namelijk voor maar drie jaren.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.