• Boek 3 Artikel 59 (3:59 BW)

    Schakelbepaling

    1. Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.