• Boek 3 Artikel 228 (3:228 BW)

  Vestiging op overdraagbare goederen

  Op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand hetzij van hypotheek worden gevestigd.

  Toelichting

  Een van de vestigingsvereisten voor het recht van pand en hypotheek is overdraagbaarheid. Alleen op goederen die voor overdracht vatbaar zijn kan een dergelijk recht worden gevestigd. Dit heeft te maken met de executiemogelijkheid van de schuldeiser. Als de goederen niet overdraagbaar zijn, kan de schuldeiser bij uitblijven van betaling ook niet overgaan tot executie.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.