• Boek 3 Artikel 228 (3:228 BW)

    Vestiging op overdraagbare goederen

    1. Op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand hetzij van hypotheek worden gevestigd.