• Boek 3 Artikel 281 (3:281 BW)

    Gelijke rang onderscheiden voorrechten

    1. Onderscheiden voorrechten die op hetzelfde bepaalde goed rusten, hebben gelijke rang, tenzij de wet anders bepaalt.
    2. De voorrechten op alle goederen worden uitgeoefend in de volgorde waarin de wet hen plaatst.