• Boek 3 Artikel 281 (3:281 BW)

  Gelijke rang onderscheiden voorrechten

  1. Onderscheiden voorrechten die op hetzelfde bepaalde goed rusten, hebben gelijke rang, tenzij de wet anders bepaalt.
  2. De voorrechten op alle goederen worden uitgeoefend in de volgorde waarin de wet hen plaatst.

  Toelichting

  De wet maakt een onderscheid tussen algemene voorrechten en speciale voorrechten. Lid 1 maakt duidelijk wat de onderlinge rangorde van speciale voorrechten is. Zo zullen speciale voorrechten op hetzelfde goed dezelfde rang hebben. Maar ook hier kan de wet anders bepalen. Voor algemene voorrechten geldt dat de rangorde wordt bepaald door de wettelijke volgorde.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.