• Boek 3 Artikel 47 (3:47 BW)

    Vermoeden bij rechtshandeling om niet bij pauliana

    1. In geval van benadeling door een rechtshandeling om niet, die de schuldenaar heeft verricht binnen één jaar vóór het inroepen van de vernietigingsgrond, wordt vermoed dat hij wist of behoorde te weten dat benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg van de rechtshandeling zou zijn.