• Boek 3 Artikel 47 (3:47 BW)

  Vermoeden bij rechtshandeling om niet bij pauliana

  In geval van benadeling door een rechtshandeling om niet, die de schuldenaar heeft verricht binnen één jaar vóór het inroepen van de vernietigingsgrond, wordt vermoed dat hij wist of behoorde te weten dat benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg van de rechtshandeling zou zijn.

  Toelichting

  Hier wordt de benadeelde schuldeiser ook geholpen met een bewijsvermoeden. Het gaat hier echter niet om onverplichte rechtshandelingen, maar om rechtshandelingen om niet. Dat betekent rechtshandelingen waar niks tegenover staat. Dus waar geen tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd.

  Ook hier geldt dat indien de rechtshandeling om niet korter dan één jaar voor het beroep op de Pauliana wordt verricht, de schuldenaar wordt vermoed niet te goeder trouw zijn geweest. Dit vermoeden kan echter wel weerlegt worden. Er bestaat een mogelijkheid tot tegenbewijs.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.