• Boek 3 Artikel 32 (3:32 BW)

  Handelingsonbekwaamheid

  1. Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
  2. Een rechtshandeling van een onbekwame is vernietigbaar. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame, die niet tot een of meer bepaalde personen gericht was, is echter nietig.

  Toelichting

  Een rechtshandeling kan alleen worden verricht door iemand die handelingsbekwaam is. Alle natuurlijke personen zijn handelingsbekwaam, tenzij de wet anders bepaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor minderjarigen of iemand die onder curatele is gesteld. Die zijn handelingsonbekwaam en kunnen niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

  Soms kan het voorkomen dat een minderjarige of een onder curatele gestelde toch een rechtshandeling verricht. Deze rechtshandeling is dan vernietigbaar. Dat betekent dat de rechtshandeling nooit rechtsgevolg heeft gehad.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.