• Boek 3 Artikel 41 (3:41 BW)

  Partiële nietigheid

  Betreft een grond van nietigheid slechts een deel van een rechtshandeling, dan blijft deze voor het overige in stand, voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeling, niet in onverbrekelijk verband met het nietige deel staat.

  Toelichting

  Een rechtshandeling kan ook voor een deel nietig zijn. Dat wordt partiële nietigheid genoemd. Alleen een gedeelte van de rechtshandeling wordt nietig geacht, het overige blijft in stand.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.