• Boek 3 Artikel 117 (3:117 BW)

  Bezitsverlies

  1. Een bezitter van een goed verliest het bezit, wanneer hij het goed kennelijk prijsgeeft, of wanneer een ander het bezit van het goed verkrijgt.
  2. Zolang niet een der in het vorige lid genoemde gronden van bezitsverlies zich heeft voorgedaan, duurt een aangevangen bezit voort.

  Toelichting

  Iemand die bezit heeft verkregen, kan dit ook weer kwijtraken. Hier worden twee manieren genoemd waarop iemand bezit kan verliezen.

  1. Kennelijk prijsgeven. Iemand kan het bezit verliezen door dit prijs te geven. Dat betekent dat hij duidelijk maakt dat hij het bezit wil verliezen. Hij wil dat er een einde komt aan het bezit.
  2. Bezitsverkrijging door iemand anders. Als iemand anders het bezit verkrijgt, dan ben je het ook kwijt. Het maakt niet uit op welke manier de ander het bezit verkrijgt. De voorganger is het bezit kwijt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.