• Boek 3 Artikel 39 (3:39 BW)

  Rechtshandelingen niet in voorgeschreven vorm

  Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig.

  Toelichting

  Als een wettelijk vormvereiste niet wordt nageleefd, dan is een rechtshandeling nietig.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.