• Boek 3 Artikel 39 (3:39 BW)

    Rechtshandelingen niet in voorgeschreven vorm

    1. Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig.