• Boek 3 Artikel 124 (3:124 BW)

  Schakelbepaling houder

  Wanneer iemand een goed voor een ander houdt en dit door een derde als rechthebbende van hem wordt opgeëist, vindt hetgeen in de voorgaande vier artikelen omtrent de bezitter is bepaald, te zijnen aanzien toepassing met inachtneming van de rechtsverhouding waarin hij tot die ander stond.

  Toelichting

  Als iemand het goed niet voor zichzelf houdt, maar voor een ander, dan is er sprake van houderschap. Dit is een schakelbepaling die betrekking heeft op de situatie dat het goed wordt opgeëist door een derde rechthebbende. Door middel van deze schakelbepaling zijn de voorgaande artikelen ook op deze situatie van toepassing.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.