• Boek 3 Artikel 102 (3:102 BW)

  Voortzetting verjaringstermijn

  1. Hij die een ander onder algemene titel in het bezit opvolgt, zet een lopende verjaring voort.
  2. Hetzelfde doet de bezitter te goeder trouw die het bezit van een ander anders dan onder algemene titel heeft verkregen.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.