• Boek 3 Artikel 114 (3:114 BW)

    Bezitsoverdracht

    1. Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij zelf over het goed kon uitoefenen.