• Boek 3 Artikel 10 (3:10 BW)

    Registergoederen

    1. Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.

    Toelichting

    Wat zijn registergoederen?

    Registergoederen zijn goederen waarvoor inschrijving in de openbare registers, wettelijk is vereist. De openbare registers worden gehouden door het Kadaster. De bekendste registergoederen zijn onroerende zaken zoals woningen en grond. Maar ook roerende zaken kunnen registergoederen zijn, bijvoorbeeld  (zee)schepen en vliegtuigen. Alleen op registergoederen kan een hypotheek worden gevestigd.