• Boek 3 Artikel 322 (3:322 BW)

    Geen ambtshalve toepassing

    1. De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
    2. Afstand van verjaring geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen.
    3. Voordat de verjaring voltooid is, kan geen afstand van verjaring worden gedaan.