• Boek 3 Artikel 322 (3:322 BW)

  Geen ambtshalve toepassing

  1. De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
  2. Afstand van verjaring geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen.
  3. Voordat de verjaring voltooid is, kan geen afstand van verjaring worden gedaan.

  Toelichting

  Er geldt een verbod op ambtshalve toepassing van verjaring voor de rechter. De rechter mag niet uit zichzelf kijken of een vordering is verjaard. Hier dient een der partijen een beroep op te doen.

  Iemand kan ook afstand doen van zijn recht een beroep te doen op verjaring. De wederpartij kan verklaren een afstand te doen van dit recht. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen beroep meer kan worden gedaan op verjaring. Vanaf het moment van afstand begint er een nieuwe termijn te lopen. De lengte van die termijn wordt bepaald aan de hand van artikel 3:319 BW.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.