• Boek 3 Artikel 6 (3:6 BW)

  Vermogensrechten

  Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

  Toelichting

  Alle goederen die geen zaken vormen zijn vermogensrechten. Uit dit artikel blijkt uit welke kenmerken een vermogensrecht kan worden afgeleid. Er wordt geen eenduidige definitie van het begrip vermogensrecht gegeven.

  Drie kenmerken

  Er worden drie kenmerken genoemd waaruit kan blijken dat er sprake is van een vermogensrecht.

  1. Overdraagbaarheid;
  2. Strekken ertoe de rechthebbende voordeel te verschaffen;
  3. Verkregen in ruil voor een gegeven of nog te krijgen voordeel.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.