• Boek 3 Artikel 250 (3:250 BW)

  Openbare verkoop

  1. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden.
  2. Bestaat het pand uit goederen die op een markt of beurs verhandelbaar zijn, dan kan de verkoop geschieden op een markt door tussenkomst van een tussenpersoon in het vak of ter beurze door die van een bevoegde tussenpersoon overeenkomstig de regels en gebruiken die aldaar voor een gewone verkoop gelden.
  3. De pandhouder is bevoegd mede te bieden.

  Toelichting

  Indien de pandhouder over wil gaan tot executie, dient dit door middel van een openbare verkoop te gebeuren. Dit is van dwingend recht, wat betekent dat in de inpandgevingsovereenkomst geen andere manier van verkoop mag worden afgesproken. Op het moment dat zij zich in de executiefase bevinden, kan echter wel een andere manier van verkoop worden overeengekomen.

  De pandhouder mag zich het verpande goed niet toe-eigenen. Wel mag de pandhouder zelf meebieden bij de verkoop.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.