• Boek 3 Artikel 167 (3:167 BW)

    Zaaksvervanging

    1. Goederen die geacht moeten worden in de plaats van een gemeenschappelijk goed te treden behoren tot de gemeenschap.