• Boek 3 Artikel 296 (3:296 BW)

  Vordering tot nakoming

  1. Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.
  2. Hij die onder een voorwaarde of een tijdsbepaling tot iets is gehouden, kan onder die voorwaarde of tijdsbepaling worden veroordeeld.

  Toelichting

  Een schuldenaar die verplicht is iets te doen, iets te geven of iets niet te doen dient dit na te komen. Indien hij weigert deze verplichting na te komen, kan de schuldeiser deze verplichting afdwingen bij de rechter. Vandaar dat er wordt gesproken over ‘door de rechter veroordeeld’.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.