• Boek 3 Artikel 50 (3:50 BW)

  Buitengerechtelijke vernietiging

  1. Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
  2. Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten.

  Toelichting

  Een rechtshandeling kan onder andere vernietigd worden door middel van een buitengerechtelijke verklaring. Hierbij komt geen rechter aan te pas. Zo’n verklaring wordt gezien als een eenzijdige gerichte rechtshandeling. Zodra de vernietigingsverklaring de wederpartij heeft bereikt, wordt de rechtshandeling vernietigd. Hier geldt dus de ontvangsttheorie.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.