• Boek 3 Artikel 302 (3:302 BW)

    Verklaring van recht

    1. Op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon spreekt de rechter omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uit.