• Boek 3 Artikel 269 (3:269 BW)

  Verkoop voorkomen

  Tot op het tijdstip van de toewijzing ter veiling of van de goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop kan de verkoop worden voorkomen door voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie.

  Toelichting

  Dit artikel biedt de grondslag voor de mogelijkheid tot lossing in geval van een hypotheekrecht. Bij lossing in de zin van dit artikel wordt de executoriale verkoop van een onroerende zaak voorkomen. De schuldenaar kan deze verkoop voorkomen door zijn schulden te betalen en de kosten die al gemaakt zijn voor de executie. Door lossing gaat het hypotheekrecht teniet.

  Lossing tegen welk bedrag?

  Lossing kan niet tegen elk willekeurig bedrag plaatsvinden. Er zijn verschillende bedragen waartegen lossing kan.

  1. De uitstaande vordering. De schuldenaar moet het bedrag betalen dat in de hypotheekakte staat vermeld. Daarnaast moet de openstaande rente van de afgelopen drie jaar hierbij worden opgeteld. En natuurlijk de kosten die al gemaakt zijn voor de executie. De geldbedragen die al betaald zijn als aflossing van de schuld, worden van dit totaal bedrag afgehaald.
  2. Het maximumbedrag. Indien er sprake is van een bankhypotheek, kan deze gelost worden door betaling van het maximumbedrag waarvoor het hypotheekrecht is gevestigd. Vermeerderd met de rente en de kosten van executie.
  3. De executiewaarde. De schuldenaar kan ook het bedrag betalen dat de schuldeiser verwacht op te halen bij een executie. Dus de verwachte verkoopopbrengst. Daarbij moeten dan ook de kosten van de executie worden opgeteld.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.