• Boek 3 Artikel 53 (3:53 BW)

  Gevolg vernietiging

  1. De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.
  2. Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.

  Toelichting

  Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat de vernietiging terugwerkt tot het moment waarop de rechtshandeling werd verricht. Die situatie dient te worden hersteld.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.