• Boek 3 Artikel 276 (3:276 BW)

    Verhaalsrecht op alle goederen

    1. Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.