• Boek 3 Artikel 276 (3:276 BW)

  Verhaalsrecht op alle goederen

  Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.

  Toelichting

  Een schuldenaar staat met zijn hele vermogen in voor zijn schulden. Dat betekent dat een schuldeiser zijn vordering kan verhalen op alle goederen van de schuldenaar, tenzij de wet anders bepaalt of partijen anders hebben afgesproken. Ook kan er sprake zijn van een afgescheiden vermogen. In dat geval is een deel van het vermogen afgescheiden van rest, waarbij alleen bepaalde schuldeisers zich kunnen verhalen op het afgescheide deel.

  Een beding dat bepaalde goederen aan het verhaalsrecht van schuldeisers onttrekt kunnen nietig zijn. Daarnaast kan dit ook onaanvaardbaar zijn op basis van de redelijkheid en billijkheid.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.