• Boek 3 Artikel 8 (3:8 BW)

  Beperkt recht

  Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.

  Toelichting

  Naast afhankelijke rechten kent de wet ook beperkte rechten. Een beperkt recht is een recht dat rust op een zaak van iemand anders. Het is een absoluut recht dat niet rust op het eigendom van de beperkt gerechtigde. Een pandrecht is een afhankelijk recht, maar daarmee dus ook een beperkt recht.

  Een beperkt recht komt tot stand door middel van een rechtshandeling.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.