• Boek 3 Artikel 241 (3:241 BW)

    Schriftelijke verklaring pandhouder

    1. De pandhouder is verplicht desgevorderd aan de pandgever een schriftelijke verklaring af te geven van de aard en, voor zover mogelijk, het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.