• Boek 3 Artikel 241 (3:241 BW)

  Schriftelijke verklaring pandhouder

  De pandhouder is verplicht desgevorderd aan de pandgever een schriftelijke verklaring af te geven van de aard en, voor zover mogelijk, het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

  Toelichting

  Bij het pandrecht is het niet verplicht dat de hoogte van de vordering waarvoor deze zekerheid is gegeven of het eventuele maximum bedrag daarvan bij het vestigen van het pandrecht vaststaat. Bij een hypotheekrecht is dat wel zo. Hier wordt er rekening mee gehouden dat deze verplichting niet bestaat.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.