• Boek 3 Artikel 63 (3:63 BW)

  Handelingsonbekwaamheid en volmacht

  1. De omstandigheid dat iemand onbekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen voor zichzelf, maakt hem niet onbekwaam tot het optreden als gevolmachtigde.
  2. Wanneer een volmacht door een onbekwaam persoon is verleend, is een krachtens die volmacht door de gevolmachtigde verrichte rechtshandeling op gelijke wijze geldig, nietig of vernietigbaar, als wanneer zij door de onbekwame zelf zou zijn verricht.

  Toelichting

  Iemand die handelingsonbekwaam is, kan geen rechtshandelingen voor zichzelf verrichten. Dit betekent echter niet dat diegene geen rechtshandelingen voor een ander mag verrichten op basis van een volmacht. Een handelingsonbekwame kan dus gewoon optreden als gevolmachtigde.

  De volmachtgever kan ook handelingsonbekwaam zijn. Het verlenen van een volmacht is een rechtshandeling. Iemand die onbekwaam is tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling, kan ook geen volmacht verlenen tot het verrichten van diezelfde rechtshandeling. Zo’n volmacht is dan ook vernietigbaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.