• Boek 3 Artikel 229 (3:229 BW)

    Recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding

    1. Het recht van pand of hypotheek brengt van rechtswege mee een recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het verbonden goed treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van het goed.
    2. Dit pandrecht gaat boven ieder op de vordering gevestigd ander pandrecht.