• Boek 3 Artikel 33 (3:33 BW)

    Wil en verklaring

    1. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.