• Boek 3 Artikel 267a (3:267a BW)

  Te koop zetten onroerende zaak

  1. De hypotheekgever, alsmede eenieder die een tot bewoning bestemde onroerende zaak gebruikt, is verplicht te dulden dat aan de zaak de gebruikelijke kennisgevingen van het te koop zijn worden aangebracht, en aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging.
  2. De in lid 1 bedoelde verplichtingen gelden vanaf het moment van aanzegging van de executie, als bedoeld in artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  3. De hypotheekhouder kan in geval van weigering de bezichtiging doen plaatsvinden met toepassing van artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Toelichting

  Indien een hypotheekhouder over wil gaan tot executie, zijn er vaak kopers die eerst willen bezichtigen. Een hypotheekgever of iemand anders die bijvoorbeeld in het onderpand woont kan meewerking hieraan weigeren. Om die reden kent de wet hier een bezichtigingsplicht voor de hypotheekgever of ieder ander die bijvoorbeeld in het onderpand woont. Zij moeten meewerken aan bezichtigingen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.