• Boek 3 Artikel 110 (3:110 BW)

  Verkrijging door een ander

  Bestaat tussen twee personen een rechtsverhouding die de strekking heeft dat hetgeen de ene op bepaalde wijze zal verkrijgen, door hem voor de ander zal worden gehouden, dan houdt de ene het ter uitvoering van die rechtsverhouding door hem verkregene voor de ander.

  Toelichting

  Is er sprake van bezit of van houderschap?

  Indien er is voldaan aan de in dit artikel genoemde vereisten is er sprake van houderschap. Er ontstaat dan houderschap van rechtswege. Hiervoor is vereist dat er sprake is van:

  1. Een rechtsverhouding: deze moet het doel hebben dat iets wat iemand op een bepaalde manier zal verkrijgen, door hem voor een ander wordt gehouden.
  2. De verkrijging: de verkrijging moet geschieden door middel van uitoefening van de rechtsverhouding. Er moet een verband vaststaan tussen de rechtsverhouding en de verkrijging.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.